Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Pravidla třídění

Použité potravinářské oleje a tuky jsou odpad, který je důležité zlikvidovat určitým procesem. Takovýto typ oleje se musí vhazovat do popelnic určených ke sběru opotřebovaných potravinářských olejů a tuků.

Opotřebovaný olej se naleje do použitých plastových obalů (PET lahve apod.) a vhodí se do popelnic určených k třídění tohoto typu odpadu. 

Mějte na paměti, že oleje a tuky se nesmí vylévat do odpadů a záchodů. Postupem času by došlo k ucpání odtokového a kanalizačního potrubí. Oleje a tuky by také způsobily okamžitý negativní dopad na ŽP a jeho ekosystémy (úhyn živočichů v ekosystémech, znečištění, ...).

 

Důležitá informace:

  • Tento způsob likvidace olejů a tuků se týká pouze potravinářských olejů a tuků. Ostatní průmyslové, syntetické a další oleje se likvidují jako nebezpečný odpad!

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze