Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Poplatky v obci

Poplatek za odpad

Sazba poplatku za odpad na rok 2021 činí 450,- Kč/osobu a rok

Splatnost 1. poloviny, nebo celého tohoto poplatku je do 30. dubna 2021.

Splatnost 2. poloviny poplatku je do 30. září 2021.

Splatnost poplatku za psa je do 30. června 2021.

Prosíme občany, aby místní poplatky (poplatek za odpady, poplatek za psa) platili přednostně bankovním převodem na účet obce č. 1762522379/0800, variabilní symbol u poplatku za odpad: 1340 + čp. (příklad: poplatek za nemovitost čp. 32 bude VS 134032), konstantní symbol: 0308.

Poplatek za psa

Sazba poplatku za psa na rok 2021 činí 100,- Kč/pes a rok

(druhý a další pes jednoho majitele 150,- Kč/pes a rok).

Splatnost poplatku za psa je do 30. června 2021.

Účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol u poplatku za psa: 1341 + čp.

(příklad: poplatek za psa čp. 32 bude VS 134132) konstantní symbol: 0308.

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze