Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Obec

Obec Kateřinice leží 5 km severovýchodně od města Příbor. Rozkládá se po obou březích bezejmenného potoka vyvěrajícího z lesa Hájek. Kateřinice mají rozlohu 552 ha a bydlí zde 650 obyvatel. Obec je členem DSO Region Poodří a DSO Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. První písemná zmínka o obci se váže k roku 1358. Dnešní název obce Kateřinice se datuje od roku 1872. Byly vždy českou vesnicí a obyvatelstvo se živilo především zemědělstvím. I v dnešní době v obci provozuje zemědělskou činnost několik soukromě hospodařících rolníků.

Obec

Zajímavostí obce byl zámek u lesa Hájku. Bohužel postupně chátral a v roce 1944 se zřítil, později byl přebudován na myslivnu a rodinný dům. Z mnoha kapliček a ka­menných křížů zpravidla z druhé poloviny 19. století se dochoval pouze kamenný kříž z roku 1883, který byl zrekonstruován a v roce 2006 pak slavnostně znovu vysvěcen. K pamětihodnostem patří pomník padlých v obou světových válkách a hasičská zbro­jnice s vlastní věží, věžními hodinami a zvonem. K obci již neodmyslitelně patří retenční nádrž, která slouží po celý rok nejen k provozování rekreačních sportů a rybolovu, ale místní obyvatelé i návštěvníky obce vyzývá k malé procházce s možností využití instalovaných posezení s výhledem na okolní krajinu. Významným krajinotvorným prvkem v obci je suchý poldr vystavěný v roce 2007.

Zájmové spolky – TJ Sokol Kateřinice, SDH Kateřinice a Myslivecký spolek Trnávka - Kateřinice se každoročně podílejí na bohatém kulturním a společenském životě v Kateřinicích. Mezi oblíbené a hojně navštěvované akce patří plesy, Kateřinské dožínky, Trailový běh, myslivecké setkání, Setkání v čase předvánočním a další.

K sportovnímu vyžití slouží sportovní areál přístupný veřejnosti, kde je možno využívat fotba­lové hřiště, víceúčelové hřiště na volejbal, nohejbal a florbal, dětské hřiště s herními prvky pro děti a ven­kovní posezení pod nově vybudovaným dřevěným přístřeškem s Restaurací „Sport“. Obec také zrekonstruovala hospodářskou budovu na Komunitní centrum, které je využíváno nejen občany obce, ale i občany okolních obcí. Schází se zde matky s dětmi, mládež, senioři, zájmové spolky a organizace. Spolu s Komunitním centrem byla zrekonstruována Mateřská škola a obnoveno dětské hřiště s hracími prvky a okolní prostranství. Obcí prochází cyk­lotrasa č. 6134, která vede z Příbora do Staré Vsi nad Ondřejnicí a cyklotrasa Greenways Krakov-Morava-Vídeň, okruh Zámky a příroda Poodří a okruh Kravařsko. Obec Kateřinice lze nazvat malebnou vesnicí situovanou v příjemném krajinném prostředí, le­movanou loukami, lesy a lány polí.

obec

obec

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze