Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Reuse centrum

Reuse centrum Ostrava

Reuse centrum Ostrava, tedy centrum pro opětovné použití, je společným projektem města Ostravy a společnosti OZO Ostrava.

Jedná se o halu plnou použitého nábytku a dalších funkčních předmětů pro domácnost, které lidé věnovali, protože je již nepotřebují. Nabízeny budou buď tak, jak je lidé darovali, nebo po drobné opravě.

Protihodnotou za vybraný předmět, který si občan odnáší, je příspěvek do veřejné sbírky „Veřejná zeleň v Ostravě“.

reusecentrum logo

Příjem předmětů pro Reuse centrum Ostrava probíhá ve všech sběrných dvorech společnosti OZO Ostrava pouze od občanů města Ostrava.

Reuse centrum Ostrava se věnuje také osvětové činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadu a jeho opětovné využití. Na toto téma pořádáme přednášky, workshopy nebo swapy.

 

Můžete si tak zakoupit mnoho výrobků, produktů a věcí, čímž zabráníte produkci nových předmětů, ochráníte tak zdroje a potřeby pro výrobu nových výrobků a snížíte i negativní dopad na životní prostředí.

zdroj: reuse.ozoostrava.cz 

Reuse centrum Příbor

V Příboře se nachází také Reuse centrum v areálu Točna vedle kompostárny. Zde si můžete také zajet nakoupit. Do Reuse centra mohou přinášet věci k prodeji pouze obyvatelé Příbora. 

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze