Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Knihovna

Knihovna v Kateřinicích se nachází v budově Mateřské školy. Přijďte si vybrat ze široké nabídky knih jak pro děti, mládež, tak i pro dospělé. Od 1. 10. 2016 naši obecní knihovnu vede paní Pavla Onderková.

Otevírací doba

úterý  15:30 – 17:00 hodin
V tuto dobu je také možný přístup na internet.

Základní informace - charakteristika knihovny

Obecní knihovna v Kateřinicích je MK ČR zaregistrována v roce 2002 pod evidenčním číslem 2229/2002. Obecní knihovna v Kateřinicích je neprofesionální knihovna, z hlediska regionálních funkcí je knihovnou obsluhovanou. Dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), § 11, odst. 3, je MěK Nový Jičín knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí. S Obecní knihovnou v Kateřinicích spolupracuje a formou služeb jí zprostředkovává jednotlivé regionální činnosti (metodická, poradenská i vzdělávací činnost, tvorba výměnných knihovních fondů a jejich cirkulace, zpracování statistiky, spolupráce při zpracování projektů a grantů, pomoc při revizi knihovního fondu a další činnosti, vymezené smlouvou).

Knihy Online

Webový průvodce https://protiviru.knihovny.cz vám umožní přístup ke klasickým knihám zdarma. Ty lze online číst, sledovat nebo poslouchat na svých čtečkách či mobilních zařízeních.
Na své si přijdou ti, co hledají zdroje pro dopsání diplomky, rodiče, jejichž děti se doma už nudí, nebo všichni ostatní čtenáři, kteří nyní přišli o přístup ke klasickým knihám.

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze