Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Knihovna

Knihovna v Kateřinicích se nachází v budově Mateřské školy. Přijďte si vybrat ze široké nabídky knih jak pro děti, mládež, tak i pro dospělé. Od 1. 10. 2016 naši obecní knihovnu vede paní Pavla Onderková.

Otevírací doba

úterý  15:30–17:00
V tuto dobu je možný přístup na internet. 

Knihovní řád

100 let obecní knihovny

Dle zákona Československé republiky z 22. července 1919 číslo 430 založena byla roku 1921 veřejná obecní knihovna, a sice sloučením dosavadních spolkových knihoven.

Obecní knihovně věnovali knihy:

  • Sbor dobrovolných hasičů 130 knih
  • organisace soc. dem. 31 knih
  • organisace republikánské strany 17 knih

Celkem darováno bylo spolky 178 knih, s kterýmžto počtem veřejná knihovna obecní zahájila svoji činnost. Obec věnovala na účely knihovní roční příspěvek 51 Kč. Knihovna umístěná byla v místnostech dolního hostince (čp. 15).

Během letošního roku vypůjčeno bylo 273 knihy 37 čtenáři. Celkový příjem knihovny včetně darů a vypůjčovacích poplatků činil 213 Kč, vydání 153 Kč. Odměna knihovníka činí 20 Kč ročně z pokladny obecní. V letních měsících se knihy nepůjčují.

Správu knihovny řídí knihovní rada, sestávající z knihovníka a čtyř členů, z nichž polovinu volí okresní osvětový sbor a druhou polovinu obecní zastupitelstvo. Tito členové zastupují též funkci místní komise osvětové.

V knihovní radě roku 1921 zasedají:

  • František Pustějovský, elektromechanik (čp. 26)
  • Alois Kresta, zedník (čp. 66)
  • Karel Fišar, rolnický syn (čp. 99)
  • František Klajný, malorolník (čp. 86)
  • Josef Lys - knihovník, zednický polír (čp. 41)

Základní informace

Obecní knihovna v Kateřinicích je MK ČR zaregistrována v roce 2002 pod evidenčním číslem 2229/2002. Obecní knihovna v Kateřinicích je neprofesionální knihovna, z hlediska regionálních funkcí je knihovnou obsluhovanou. Dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), § 11, odst. 3, je MěK Nový Jičín knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí. S Obecní knihovnou v Kateřinicích spolupracuje a formou služeb jí zprostředkovává jednotlivé regionální činnosti (metodická, poradenská i vzdělávací činnost, tvorba výměnných knihovních fondů a jejich cirkulace, zpracování statistiky, spolupráce při zpracování projektů a grantů, pomoc při revizi knihovního fondu a další činnosti, vymezené smlouvou).

Knihy Online

Webový průvodce https://protiviru.knihovny.cz vám umožní přístup ke klasickým knihám zdarma. Ty lze online číst, sledovat nebo poslouchat na svých čtečkách či mobilních zařízeních.
Na své si přijdou ti, co hledají zdroje pro dopsání diplomky, rodiče, jejichž děti se doma už nudí, nebo všichni ostatní čtenáři, kteří nyní přišli o přístup ke klasickým knihám.

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze