Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Třídění odpadu

Stanoviště nádob na separovaný odpad v obci Kateřinice

 • u autobusové zastávky ,,Horní konec“
   

popelnice Horni konec

 • u vjezdu do areálu Moravan Mléčná farma a.s. Kateřinice čp. 198

popelnice u JZD

 • za prodejnou Jednota COOP Hodonín Kateřinice čp. 141

popelnice u Jednoty

 • u hřiště TJ Sokol Kateřinice
   

popelnice u hriste

 • křižovatka u čp. 48 (paní Tobolová)

popelnice Rajtarská

 • Dolní konec obce u čp. 55 (pan Richter)

popelnice na Dolnim konci

Stanoviště nádob na opotřebované potravinářské oleje a tuky v PET obalech

 • za prodejnou Jednota COOP Hodonín Kateřinice čp. 141

popelnice olej JZD

 • u vjezdu do areálu Moravan Mléčná farma a.s. Kateřinice čp. 198

popelnice olej JZD 

Stanoviště nádob na oděvy a textil

 • za prodejnou Jednota COOP Hodonín Kateřinice čp. 141

¨popelnice na textil Jednota

 • u vjezdu do areálu Moravan Mléčná farma a.s. Kateřinice čp. 198

popeplnice na textil JZD

Stanoviště na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

 • v areálu technické budovy, Kateřinice čp. 199

Bio u pradelky

Bio pradelka

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze