Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Radek Matěj

Soukromě hospodařící rolník

Radek MatějČinnost jako SHR započal v roce 2009.

Hospodaří na 105 ha zemědělské půdy v ekologickém režimu – z toho 90 ha luk a pastvin a 15 ha orné půdy, na které pěstuje komodity pro zajištění krmivové základny (vojtěška, obiloviny) a množení plodin na osiva pro rakouskou firmu Saatbau ČR.

 

 

Další části je chov 115 kusů hovězího dobytka plemene „Masný simentál“ s uzavřeným obratem stáda, který je odchováván převážně na pastvě. Reprodukce probíhá pouze přirozenou cestou. Ve stádě jsou dva plemenní býci. Poté probíhá odchov zástavových býčků, kteří jsou vykrmování ve vlastní stáji v Trnávce. Vyřazené krávy se prodávají na jatka. K doplňkové činnosti patří chov cca 150 kusů hus domácích na drobný podzimní prodej. 

 

Matěj agro s.r.o.

Rsdek MatějČinnost byla zahájena v roce 2015 v bývalém areálu zemědělského družstva MORAVAN v Trnávce, kdy pan Radek Matěj odkoupil od společnosti MORAVAN a.s. výkrmnu a porodnu prasat. V těchto prostorách je smluvní výkrm 100 kusů býků, kteří se prodávají na jatka, dále výkrm cca 15 kusů prasat na drobný prodej.

 

 

Společnost obhospodařuje 155 ha zemědělské půdy v konvečním režimu zemědělské půdy – z toho 5 ha luk a 150 ha orné půdy, na které se pěstuje řepka, sója, obiloviny, lupina a kukuřice na siláž.

Probíhá úzká spolupráce s mléčnou Kozí farmou Krmelín. K dalším službám patří provádění svozu bioodpadů na vlastní kompostárnu v Trnávce. Radek Matěj provádí i další služby pro další zemědělce i občany v zemědělství a komunální sféře.

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze