Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Hlášení místního rozhlasu

Záznam posledních hlášení

Hlášení místního rozhlasu k významným událostem

Ostatní hlášení

Z historie místního rozhlasu

Počátky obecního rozhlasu v Kateřinicích sahají až do roku 1959, kdy v tomto roce byla podána žádost na zřízení místního rozhlasu za účelem informování spoluobčanů v naší vesnici. Hned zpočátku roku 1960, přesněji 18. ledna, byla do obce dovezena veškerá aparatura pro výstavbu drátového rozhlasu, ale samotná instalace započala až v dubnu. První hlášení se ozvalo 29. dubna 1960 a na druhý den 30. dubna 1960 byl rozhlas předán obci do užívání. V tehdejší době obec za instalaci a zprovoznění této služby zaplatila celkem 69 000 Kč.

Další opravy a údržby pokračovaly průběžně. V roce 1972 je rozhlas rozšířen do dalších zákoutí obce, kde ještě nebyl zaveden. V průběhu dalších let probíhají opět drobné opravy, a to až do roku 1993, kdy dochází k celkové opravě a posílení drátového rozhlasu firmou Elektromontáže KOBZA Příbor. V roce 1999 byla zakoupena kompletně nová rozhlasová ústředna, která slouží dodnes. Také ve stejném roce, na žádost občanů, začaly hlášení rozhlasu zahajovat "Brušperské znělky" tak, aby ihned bylo jasné, že hlásí rozhlas.

V roce 2015 pořídila obec v rámci dotací nový místní bezdrátový rozhlas, který je také napojen na JSVV (Jednotný systém varování a vyrozumění), což znamená, že jej mohou ovládat také třeba hasiči, kteří přes systém umí vydat výstrahu přímo z IBC (Integrované bezpečnostní centrum). Nový rozhlas také umožnil monitorování hladiny místního potoka, srážek a teploty, rozesílání informativních SMS zpráv, či emailů a přenos hlášení na webové stránky. Hodnota tohoto díla se vyšplhala na částku 1 561 900 Kč. Od roku 2015 byl pro hlášení využíván rozhlas bezdrátový.

V roce 2019 se opět započalo hlásit drátovým rozhlasem a v roce 2020 došlo k propojení rozhlasových ústředen drátového a bezdrátového rozhlasu na obecním úřadě, čímž došlo ke zlepšení kvality hlášení a využití dalších možností, které rozhlas nabízí. Také jsme schopni poté lépe reagovat na poruchy rozhlasu v obci a případně zajistit i provoz v „poruchovém“ stavu či provést hlášení plánovaně, popřípadě vzdáleně, tedy bez osobní přítomnosti u rozhlasové ústředny jak drátové, tak i bezdrátové.

Roku 2021 došlo k modernizaci drátového rozhlasu. Byl zakoupen nový drátový mikrofon a také nový mixážní pult, jelikož ten z roku 1999 již dosluhoval, ale 100V ústředna z roku 1999 funguje stále. Nový mixážní pult nám umožnil lepší ovládání jednotlivých vstupů do rozhlasu a zkvalitnil i tak samotné hlášení. Zakoupilo se také pět 100V tlakových reproduktorů na výměnu těch nefunkčních. V tomto roce probíhala také údržba bezdrátového rozhlasu, kde byly v některých bezdrátových hnízdech vyměněny záložní baterie.

Dle historických fotek byly ulice ozvučeny venkovními reproduktory TESLA ARS 432 – v nynější době zůstaly zachovány na hasičské zbrojnici a u čp. 42. Průběžně byly nahrazovány tlakovými reproduktory TESLA ARS 453, 456 a 403, T51-OF, RH XHK 8515, a XHR 1625.
Pro bezdrátový rozhlas slouží reproduktory T52-SP.

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze