Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci Kateřinice probíhá pravidelně každý rok na jaře a na podzim. Svoz probíhá formou kontejnerů, které bývají vždy umístěné u hřiště TJ Sokol Katřinice. Tuto službu pro naši obec zajišťuje svozová společnost OZO Ostrava s.r.o.

Důrazně upozorňujeme spoluobčany, že přistavené kontejnery v rámci tohoto svozu jsou určeny pouze pro ukládání nepotřebných věcí z domácností a nikoli jiného odpadu, jako jsou staré vraky automobilů, odpady z podnikatelské činnosti, pneumatiky apod.

 

Co patří do nebezpečného odpadu:

  • nebezpečné odpady z domácnosti (baterie, akumulátory, barvy a laky, ředidla, chemikálie, léky, motorový nebo fritovací olej ...)

Co patří do velkoobjemového odpadu:

  • nábytek, koberce, matrace, textil ...

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze