Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Projekty

Kateřinice - Rekonstrukce požární zbrojnice

Obec Kateřinice získala v roce 2023 účelovou dotaci na spolufinancování projektu

"Kateřinice - Rekonstrukce  požární zbrojnice"

Celkové náklady projektu: 17,2 mil. Kč

Zhotovitel: SUBSTAV INVEST s.r.o.

Dokončení díla: 28.03.2024

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky IČ EIS JSDH-V3-2022-00069

logoznak

„Kateřinice - Rekonstrukce požární zbrojnice“

Projekt „Kateřinice - Rekonstrukce požární zbrojnice“ byl financován z rozpočtu

Moravskoslezského kraje

 

Číslo smlouvy 03161/2022/KH, výše dotace celkem 2.250.000 Kč.

znak

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělou trávou - Kateřinice“

Projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělou trávou - Kateřinice“, byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu

„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023“.

Číslo smlouvy 03251/2023/RRC, výše dotace celkem 323.116,43 Kč.

logo

 

Energetické úspory objektu čp. 194 v Kateřinicích

Investiční akce projekt: "Energetické úspory objektu čp. 194 v Kateřinicích" byla podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004776

Prioritní osa IROP: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Hlavním cílem projektu je zateplení obálky bytového domu na adrese Kateřinice čp. 194, včetně zateplení stropu 2NP, střechy 2NP, střechy 1NP a výměny otvorových výplní. Výsledkem realizace akce je zejména snížení spotřeby tepla a nákladů na vytápění bytových jednotek předmětného domu a s tím související snížení ekologické zátěže. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Projekt je spolufinancován z dotačního programu MSK "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel".

Dotace

Dotace

Revitalizace obecní zahrady - vytvoření místa aktivního odpočinku

Investiční akce "Revitalizace obecní zahrady - vytvoření místa aktivního odpočinku"

byla podpořena dotací z Moravskoslezského kraje z programu "Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje"

Investiční akce projekt: "Energetické úspory objektu čp. 194 v Kateřinicích" byla podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004776

Prioritní osa IROP: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Hlavním cílem projektu je zateplení obálky bytového domu na adrese Kateřinice čp. 194, včetně zateplení stropu 2NP, střechy 2NP, střechy 1NP a výměny otvorových výplní. Výsledkem realizace akce je zejména snížení spotřeby tepla a nákladů na vytápění bytových jednotek předmětného domu a s tím související snížení ekologické zátěže. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Projekt je spolufinancován z dotačního programu MSK "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel".

Dotace

Dotace

Rekonstrukce dvou mostů v obci Kateřinice

MSKMoravskoslezský kraj poskytl obci Kateřinice účelovou investiční dotaci určenou na projekt „Rekonstrukce  dvou mostů v obci Kateřinice“ , který byl podpořen dotací z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016"

Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice

MSKMoravskoslezský kraj poskytl obci Kateřinice účelovou investiční dotaci určenou na projekt „Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice“ , který byl podpořen dotací z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014"

Odkaz na stránky MSK - dotace

Územní plán Kateřinic

Název projektu: Územní plán Kateřinic
Číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07106

Tento projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. www.strukturalni-fondy.cz

IROP

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze