Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Zemědělci

Kateřinice byly ve své historii obcí zemědělskou. Do roku 1918 většina zemědělské půdy náležela k velkostatku Kateřinice. V roce 1918 při první pozemkové reformě byly pozemky v obci rozparcelovány a prodány jednotlivým nájemcům do soukromého vlastnictví, kteří na nich začali hospodařit.

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze