Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Jednotka SDH

Na základě zákona o požární ochraně, § 29 je obec zřizovatelem JSDH. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizační složkou obce Kateřinice a je zařazena do kategorie JPO V. To znamená, že hasiči s místní působností zasahují převážně na území své obce s výjezdem do 10 minut od přijetí zprávy o poplachu. JSDH vyjíždí na pokyn Krajského operačního a informačního střediska HZS Moravskoslezského kraje a informace o poplachu přichází na mobilní telefon každého hasiče prostřednictvím hlasové zprávy AMDS a sms.
 
Jednotka je vybavena cisternovou stříkačkou Avia a dopravním automobilem Renault a další řadou věcných prostředků pro provedení základního zásahu u požárů a různých technických pomocí. 
 
Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách www.hasici.katerinice.cz, facebookovém profilu nebo instagramu

 

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze