Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Kateřinský E-DEN

Kateřinský E-DEN

V sobotu 11.5.2013 proběhl v parku u Obecního úřadu Kateřinice Kateřinský E_DEN tj. odpoledne her, kvizů, tvoření a přednášek s ekologickou tématikou. I přes počasí, které nebylo úplně ideální se akce vydařila. Děkujeme všem za jejich návštěvu i aktivní zapojení a těšíme se s nimi někdy opět na shledanou.

Rčení “NEPORUČÍME VĚTRU, DEŠTI“, se nám vybaví ve spojitosti „Kateřinického E-DNE“. Tj. odpoledne her, kvizů, tvoření a přednášek s ekologickou tématikou, které se uskutečnilo 11. 5. 2013 v parku u Obecního úřadu v Kateřinicích. Samotný začátek patřil dramatickému kroužku žáků ZŠ Trnávka. Žáci pod vedením Mgr. Kristýny Matýskové před přítomnými sehráli tématickou scénku, jak je pro přírodu i pro lidi důležité třídění opadů. Všichni malí amatérští herci byli skvělí a zajisté si za svou odvahu - vystoupit před domácím publikem - zaslouží velkou pochvalu. Vystoupení dramatického kroužku pak vystřídal pan žonglér, který svým zajímavým vystoupením strhl pozornost téměř všech přítomných. V průběhu programu se pak ochotně věnoval dětem, které se pokoušely jeho umění alespoňčástečné zvládnout a naučit se nějaký ten žonglérský trik. V hlavním programu žongléra vystřídal pan Rudolf Vlkovič, zástupce Českého svazu Včelařů, místní organizace Příbor. Seznámil nás s důležitou činností včel s jejich vazbou na člověka a přírodu. Hojně byl přítomnými tázán i v přilehlém stánku včelařů, kde bylo možno zakoupit včelí produkty a výrobky z nich. S panem Petrem Fialou, lesním hospodářem města Příbora, jsme po krátké odborné přednášce vyšli s menší skupinkou dětí a dospělých do nedalekého lesíka, kde jsme mohli přímo na místě poznávat dřeviny, které zde rostou, vyslechnout si, co zde můžeme a nesmíme činit, tak abychom neohrozili les a jeho obyvatele, u kterých jsme slovy pana Petra Fialy na návštěvě. I přes nepřízeň počasí byla vycházka z důvodu dalších zájemců po hodince ještě jednou opakována. V průběhu celého programu mohly děti navštívit stan s „Recyklotvořením“. Za pomocí paní učitelek Hany Krasňanové, Jany Limberkové, Jany Bríšové a Dagmar Hlavaté si mohly ze separovaných odpadů vyrobit tzv., chytačky z plastových kelímků, korálky, lepené vláčky a postavičky. Společně pak vyráběli z víček PET lahví znak obce Kateřinice, který bude součástí výzdoby místního komunitního centra. Pro děti byly připraveny balíčky s cenami, které věnovali společnosti OZO Ostrava, s.r.o., EKOLMAP, s.r.o., ELEKTROWIN, a.s. Odměny děti obdrželi poté, co splnily 6 disciplín. A to již zmiňované Recykotvoření, vycházku do lesa a žonglérské umění. Dobrou trefou míčkem na papírový hrad a pyramidu z plechovek, či správnou separaci odpadů na čas tak splnily další tři disciplíny. Každá rodina, která se odpoledne zúčastnila, pak mohla vyplnit odborný test, za který obdržela věcnou cenu – soupravu tašek k domácí separaci papíru, plastu a skla od firmy OZO Ostrava a.s.. Neméně zajímavé byly další doprovodné předváděcí akce, které zde byly odborněindividuálně prezentovány. Malí i velcí si mohli osobně vyzkoušet jízdu na elektrokole, mohli jsme získat cenné informace o způsobu a důležitosti domácího kompostování a domácího ekologického kotle na tuhá paliva s nízkou zátěží na životní prostředí či shlédnout ukázku zpracování PET lahví pro výsadbu pokojových květin a řízkování růží. Záměrem akce nebylo jen osvojení si stávajícího způsobu separace odpadů, zpětného odběru jeho následující recyklace či informace o způsobu dalšího využití dílčích komodit. Ale připomenutí šetrného přístupu nejen k okolní krajiněči místu kde občané se svými rodinami žijí, pracují či se vzdělávají. Neméně důležitou prioritou bylo v rámci plánovaného zábavného odpoledne setkání občanů všech věkových kategorií. Jejich aktivní mezigenerační zapojení v rámci připravovaných her, soutěží či naučné vycházky mělo podpořit vzájemné soužití v obci ve vazbě na sociální a kulturní oblast obyvatelstva. Z řady priorit a cílů Místní akční skupiny REGIONU POODŘÍ, o. s., , je i rozvoj spolkového života v obcích či péče o krajinu. S tímto sdružením, která sdružuje 22 subjektů, mezi které patří i obec Kateřinice a 2 podnikatelské subjekty mající sídlo v naší obci, se mohli návštěvníci blíže seznámit díky propagačním materiálům dostupným na „Kateřinickém E-DNU“. Všem návštěvníkům, kteří se i přes nepřízeň počasí „Kateřinického E-DNE“ zúčastnili, velmi děkujeme a těšíme se s nimi někdy opět na shledanou. Výbor pro životní prostředí obce Kateřinice rovněž děkuje zaměstnancům obecního úřadu za zajištění mobiliáře a nezbytných záležitostí pro zdárný průběh akce, spoluorganizátoru akce Klubu zahrádkářů, přátel zahrady a sportu Kateřinice za jejich skvělou týmovou spolupráci a pomoc při zajišťování organizačních záležitostí „Kateřinického E- DNE“. Rovněž velmi děkujeme učitelkám MŠ Kateřinice, které se dětem plně věnovaly a ochotně jim pomáhaly ve stánku Recykotvoření a všem aktivním dobrovolníkům, kteří pro nás připravili a zrealizovali odborné přednášky, propagační akce s odborným výkladem či vykonávali odborný dozor nad zdárným průběhem soutěží. A k úvodnímu rčení nám dovolte ještě malý dovětek - alespoň v něčem má příroda před lidmi náskok ☺. Výbor pro životní prostředí obce Kateřinice

Datum vložení: 11. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2020 13:41
Autor: Správce webu

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze