Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Sázení stromů a keřů v okolí suchého poldru

Sázení stromů a keřů v okolí suchého poldru

V pátek 28. října 2011 obec Kateřinice zrealizovala výsadbu 13 stromů v druhovém složení - jasan ztepilý, dub letní a topol osika a 67 keřů střemchy hroznovité, svídy krvavé, hlohu obecného a brslenu evropského v lokalitě suchého poldru, který se nachází ve východní části katastru naší obce.

Výsadba v celkové výši cca 23 000,-Kč byla finančně podpořena Nadaci Partnerství, Ministerstvem životního prostředí ČR, Státním fondem životního prostředí ČR a společnosti MAKRO a to ve výši 20 000,-Kč. Součástí finančního rozpočtu byly nejen výše uvedené dřeviny, ale i vše, co přispívá ke zdárnému růstu a vývoji dřevin – opěrné kůly, chráničky proti poškození zvěře, zemina apod. Páteční podzimní výsadby se aktivně zúčastnili příznivci a obdivovatelé přírody, ale také, jak se v průběhu akce ukázalo, i skvělí zahradníci vybaveni sadovnickým náčiním a dobrou náladou.

Do výsadby se pilně zapojily jak rodiče s dětmi a senioři, mládež tak i aktivně dospělí občané. Byli zde rovněž přítomni zástupci zájmových složek jako JSDH Kateřinice, Klubu zahrádkářů a Klubu seniorů a Mysliveckého sdružení Příbor- Kateřinice. Je velmi potěšující, že mezi zúčastněnými byli nejen občané naší obce. Jak samotná výsadba, tak i její příprava byla prováděna za výrazné odborné podpory společnosti Ivánek Zeman Žabeň, kterou při její realizaci zastupovala paní Pavla Novobilská. Za její aktivní přístup a odborné rady, které během celé akce ochotně poskytovala, jí ještě jednou tímto velice děkujeme. Mezi těmi, kteří se rozhodli páteční sváteční dopoledne věnovat výsadbě dřevin u poldru, probíhala skvělá vzájemná pracovní komunikativnost propojená dobrou náladou. V průběhu svých zahradnických prací se mohli přítomni občerstvit teplými nápoji a drobným pohoštěním. K nahlédnutí byly připraveny zapůjčené odborné publikace, v nichž se mohli podrobněji seznámit nejen s vysazovanými druhy stromů a keřů.

Je velmi potěšující, že se ve sváteční den v lokalitě suchého poldru plnícího funkci zábrany proti přívalovým deštím a povodním, a který je také místem časté relaxace pěších turistů, cyklistů všech věkových skupin, sešlo 63 občanů ochotně se podílejících na výsadbě dřevin. Touto svou aktivitou přispěli ke zvelebení a estetizaci místa samotného, u kterého by málokdo na první pohled shledal, že se jedná o dílo uměle vytvořené a nikoliv přírodní.

Závěrem ještě dodáváme, že současně v tento den pod záštitou Nadace Partnerství proběhl mezi 10 až 18 hodinou celorepublikový happening - pokus o rekord v sázení stromů, do kterého se naše obec s touto výsadbou rovněž zapojila.


„Kdo sází stromy, má druhé raději, než sebe“.
staré anglické rčení


Na shledanou u dalších společných výsadeb se za výbor pro ŽP obce Kateřinice těší Ing. Nováková Andrea.

Datum vložení: 1. 11. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 5. 2022 18:52
Autor: Správce webu

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze