Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

TJ Sokol Kateřinice

Sokol

Tato jednota byla založena v Trnávce 27. 4. 1919 působením bratrů Aloise a Ing. Josefa Šimečky v počtu 36 členů a 12 dorostenců. Prvním starostou byl nadučitel František Štindl a náčelníkem jeho syn Jaroslav Štindl, student. Sokol Kateřinice byl založen jako odbočka Trnávky a měl 12 členů, 12 členů dorostu a 12 žáků. Cvičiteli byli František Běgus z čp. 44 a starosta Karel Fišar. Pro malý zájem odbočka zanikla. Pro větší propagaci byly pořádány veřejné vystoupení Sokola Trnávky v Kateřinicích na zahradě (dnešní hřiště TJ Sokol) Emila Seiberta z čp. 10. Dne 2. 6. 1929 odhalila jednota Sokol svůj vlastní prapor asi za 4 000,- Kč vlastním nákladem. Spolkovou místností býval hostinec Františka Rozehnala v Trnávce, letním cvičištěm pak zahrada manželů Františka a Marie Klečkových z čp. 34 (dnes na místě stojí RD čp. 136). Později se spolková místnost přesunula do hostince „Na Dvorku" v Trnávce. Dne 6. 11. 1931 tělocvičná jednota Sokol v Trnávce přeměnila svůj název na „Tělocvičná jednota Sokol Trnávka-Kateřinice. Hlavním důvodem byla dlouholetá spolupráce občanů z Kateřinic a také zajištění koncese pro promítání filmů v Trnávce. Počet jednoho tisíce obyvatel v Trnávce nestačil, a proto měla být přibrána i obec Kateřinice. TJ Sokol Trnávka-Kateřinice postavila v Trnávce sokolovnu. Dne 13. 10. 1935 byl položen základní kámen a 31. 5. 1936 byla odevzdána svému účelu.

Dělnická tělovýchovná jednota Kateřinice

K rozvoji tělovýchovy a sportu dochází po vzniku ČSR v roce 1918, kdy proniká i do malých obcí. V Kateřinicích vzniká organizovaná tělovýchova již v roce 1919, kdy 20. 6. byla při DTJ Trnávka založena odbočka DTJ Kateřinice. K založení samostatné DTJ Kateřinice dochází na valné hromadě dne 8. 2. 1920 v hostinci pana Felixe Čechovského z čp. 22, který byl rovněž zakládajícím členem. Na této valné hromadě byl zvolen výbor ve složení: starosta Velart František z čp. 87, náčelník Brus Bohumil z čp. 71, jednatel Vrtný Jaroslav z čp. 74, pokladník Lys Alois z čp. 32, vychovavatel Pustějovský František z čp. 26, místostarosta Michný František, místonáčelník  Michný František ml., členové výboru Klečka Alois, Velart Ludvík. V době založení měla DTJ 23 členů, mimo dorostu a žactva. Činnost DTJ se v období mezi válkami projevovala v každoročních veřejných cvičeních. Příprava cvičenců probíhala v neděli, a to na různých místech. Nejbohatším rokem na veřejná cvičení byl rok 1938. Cvičení bývala společná s okolními DTJ, naši cvičenci zase na oplátku vystupovali v jiných místech. DTJ Kateřinice neměla hřiště. Cvičilo se např. na Vápence, na louce pana Aloise Velarta v "panském olší" (dnes směr od vysílače Vodafonu na Fryčovice) i jinde. Teprve koncem 30. let na obecní louce, před dnešní plochou ZD s připojením soukromého majetku (dnes zahrada a RD čp. 136) bylo vybudováno hřiště, na kterém se v dalších létech cvičilo. V roce 1932 bylo celkem 97 členů, z toho 26 členů, 16 členek, 4 dorostenci, 3 dorostenky, 20 žáků, 28 žaček. Důležitou oblastí života bylo ochotnické divadlo, ve kterém hráli členové DTJ. (Ochotnické divadlo hrály i jiné složky v obci.) Ročně se nacvičily 1-3 hry, s kterými se vystupovalo v hostinci pana Čechovského. Konstrukci jeviště stavěli pan Volný Albín a Richter Karel, plátno na oponu maloval pan Rubina Ludvík - malíř z Příbora. Po vypuknutí 2. světové války činnost DTJ ochabovala. Určité oživení v činnosti přinesl rok 1944, kdy byly nacvičeny dvě divadelní hry a probíhalo cvičení žáků a žaček. V roce 1943 byl založen oddíl házené, který vedl pan Richter František. Měl družstvo mužů, žen, dorostu a žáků. Činnost DTJ se oživila po osvobození v roce 1945. V tomto roce bylo zakoupeno loutkové divadlo. Představení režíroval a hrál v něm pan Břežný Josef spolu s dalšími. Hrálo se až do roku 1960, převážně v zimních obdobích, v sále hostince pana Poláška Ladislava, později Lyse Václava v čp. 15.

Tělovýchovná jednota Sokol

Další etapa ve vývoji tělesné výchovy začíná sjednocením kateřinských členů TJ Sokol Trnávka - Kateřinice  s členskou základnou  DTJ Kateřinice. Dne 15. 3. 1948 bylo odhlasováno toto sjednocení a od té doby nese jednota název Sokol. Převzala členskou i materiální základnu DTJ. Každoročně byly organizovány "Sokolské dny", na kterých cvičily většinou mládežnické a ženské složky. Žactvo tančilo na vystoupeních Českou besedu, kterou s nimi nacvičily paní Bejochová, roz. Hrochová a paní Polášková, roz. Velartová. Pravidelně se pořádaly maškarní či společenské plesy a zábavy. Zlomem ve vývoji tělovýchovy a sportu v obci bylo získání pozemku do užívání na hřiště o rozloze 1.07 ha na louce pana Chamráda a to dne 12. 4. 1953. Veškerá cvičení a veřejná vystoupení byla pak pořádána na tomto hřišti. Od roku 1955 členové Sokola pravidelně nacvičovali spartakiádní vystoupení, které se pravidelně konaly po pěti letech až do roku 1990. Mezi nejobětavější náčelníky TJ Sokol při nácviku spartakiád mimo jiné patřili Marie Strakošová, Josef Břežný, Alice Břežná, Zdeňka Drabiková, Ludmila Konečná. V roce 1955 byl založen oddíl kopané. Rozhodujícím momentem bylo získání hrací plochy. Získaná louka dosáhla dnešní podoby díky tisícům dobrovolných brigádnických hodin členů oddílu kopané, TJ i veřejnosti. V roce 1965 byly dány do provozu v akci "Z" šatny s veškerým sociálním vybavením. Výstavbu organizačně zajišťoval MNV. Členové TJ odpracovali 1 606 hodin. V roce 1971 se uskutečnila v akci "Z" přístavba i se sklepem. Prvním předsedou oddílu kopané byl Václav Valenta, pak Karel Klečka. Dalšími zakládajícími členy byli p. Huvar, Skopal František, Dvořák Jaroslav, Kahánek František, J. Polášek. V dalších letech byli předsedy p. Huvar R., Skopal František, Ing, Folta Josef, Veselka Jaroslav, Lys Zdeněk, Linart Ludvík, Konečný František, Stanislav Rečka. Jako trenéři pracovali nejdéle Konvička Bohumír a Alois Kabát. Vzpomeňme i na další naše trenéry, například Folta Josef, Cienciala Vilém, Takáč Tibor, Lys Zdeněk. Činnost oddílu byla řízena výborem.

Předsedy oddílu byli:  

 • 1966 Ing. Josef Folta
 • 1967 - 1968 Jaroslav Veselka 
 • 1969 - 1971 Zdeněk Lys
 • 1972 - 1974 Bohuslav Polášek st. 
 • 1975 Ing. Josef Folta
 • 1976 - 1977 Ludvík Linart
 • 1977 - 1991 František Konečný, po něm Ing. Václav Vodiček, Stanislav Rečka, Martin Hýl  
 • v současné době Jiří Strakoš.

Jednateli oddílu byli postupně:

 • 1964 Ing.  Josef Folta,
 • 1965 - 1971 František Konečný
 • 1972 - 1974 Evžen Oravský
 • 1975 - 1977 Vlastimil Vrtný
 • 1978- 1982 Jarmila Polášková
 • 1983 Bohuslav Polášek ml.

Oddíl kopané měl v době založení pouze muže, od roku 1962 žáky, od roku 1966 dorost, v letech 1982 - 1993 i B mužstvo, od roku 1993 benjamínky. Od postupu do III. třídy v r. 1963 mužstvo mužů postupovalo přes okresní přebor, resp. tehdy II. třídu, I. B, I. A třídu až po přebor Slezské fotbalové župy v r. 1994. V tomto 31letém tažení mužstvo sestoupilo pouze 2x, a to ihned v sezóně 1964 - 1965 zpět na 1 rok do IV. třídy, a v ročníku 1974 - 1975 opět na 1 rok z I. A do I. B třídy.

Velkým úspěchem mužstva mužů byla výhra v roce 1967 v III. třídě a postup do Okresního přeboru. Zároveň mužstvo vyhrálo pohár Rozkvětu, což byl 1. stupeň CS poháru. V 80. letech byl velmi úspěšným rok 1987, kdy mužstvo hrálo KS II. třídu a také Český pohár, ve kterém mužstvo po vítězství v okresním kole nad Žilinou vyhrálo také krajské kolo.

Po sestupu ze župního přeboru v roce 1994 mužstvo hrálo 5 sezón v I. A třídě. Postupně se umístilo na 7., 10., 8. a 9. místě. Nevydařený podzim 1998 se ziskem jen 6 bodů, se nepodařilo i přes velké zlepšení napravit ani na jaře 1999 a mužstvo sestoupilo do I. B třídy. Na trenérském postu se v tomto období vedle Aloise Kabáta vystřídali Zdeněk Huvar (1994/1995), Miroslav Světlík (1996/1997) a Břetislav Břežný ve zbývajících sezónách. Na jaře 1999 vedli mužstvo tandem Břetislav Břežný, Jaroslav Vrtný. Nejlepšího umístění v I. B třídě dosáhlo družstvo v letech 2004 a 2005, kdy se shodně umístilo na druhých místech.

A moc nescházelo k postupu do I. A třídy. Na trénování se v tomto období podíleli: Břetislav Břežný, Jaroslav Vrtný (podzim 1999), Alois Kabát (jaro 2000), opět Břetislav Břežný (sezóna 2000/2001), Alois Kabát (podzim 2001), od jarní sezóny 2002 - 2006 Tibor Takáč, s výjimkou podzimu 2004, kdy trénoval Břetislav Břežný. Na jaře 2006 vystřídali na postu trenéra Tibora Takáče Alois Kabát s Břetislavem Břežným, kteří vedli mužstvo do jara 2007. Na jeden rok pak převzali trénování Miroslav Světlík s Liborem Richterem. Od roku 2008 až do podzimu 2011 trénoval opět Alois Kabát, nejdříve s Břetislavem Břežným, a pak s Petrem Ličkou, který nastoupil jako hlavní trenér na podzim 2011. Za rok na to, na podzim 2012, jej vystřídal Tomáš Malý. Ten trénoval 2,5 roku do zimy 2014. Od ledna roku 2015 trénoval opět Tibor Takáč.

V sezóně 2015 - 2016 měla kateřinská kopaná v soutěžích 5 mužstev - mladší a starší přípravku, žáky a dorost v okresních soutěžích a muže v I. B třídě.

V sezóně 2016/2017 se našim mužům již moc nedařilo a po 45letém účinkování našeho mužstva v krajských soutěžích v červnu roku 2017 přišlo to, co zákonitě muselo přijít, sestup do okresního přeboru a v srpnu 2017 se začala nová etapa kateřinského fotbalu. Na to, že se před začátkem soutěže dokonce řešilo možné odstoupení ze soutěže, dopadl podzim velice slušně.

V současné době máme tedy v soutěžích 3 mužstva, a to starší přípravka, mladší žáci a muži. Současným trenérem našich mužů je Roman Nagy a asistentem je pan Břetislav Břežný.  Hlavní fotbalový potenciál nám roste mezi našimi nejmenšími. Zájem dětí je veliký a především péče a čas věnovaný jim trenéry Radkem Novákem, Michalem Světlíkem, Michalem Nagym a Romanem Muchou je příslibem toho, že kateřinská kopaná bude i nadále základem sportovních aktivit v naší obci.

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze