Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Před 100 lety - rok 1922

Narození, úmrtí a sňatky

  • narodily se 23 osoby
  • zemřelo 9 osob
  • sňatků bylo 7

Dvě osoby v seznamu zemřelých uvedené postíženy byly smrti tragickou:

  • Jedenáctileté děvče Ida Kunzová z čísla 24/7, jdoucí do lesa Lipovec na borůvky, bylo na cestě u lesíka Seibertova uštknuto něčím neznámým, a v několika minutách zůstalo mrtvo. Přivolaný lékař zjistil otravu krve, způsobenou pravděpodobně zmijím uštknutím, jelikož se tyto právě v těch místech zdržovaly.
  • Dále Marie Smolíková, rozená Kutáčová, nalezena byla svým manželem Aloisem Smolíkem na půdě svého domku čís. 56 oběšená. Na základě výroku lékaře, znalého jejího zdravotního stavu, prohlášeno soudově, že učinila tak v návalu pomatenosti mysli, a upuštěno tak od obvyklé obdukce mrtvoly a zkoumání jiných důvodů.
     

Úprava okresní silnice v „Kameném kopci“

Dle nařízení okresní silniční správy v Příboře a okresního úřadu v Novém Jičíně, vymýtěn byl v lese Hájku okolo nejpříkřejšího stoupání okresní silnice lesní porost v šířce 20 m po obou stranách silnice. Stalo se tak po nesčetných stížnostech na zastíněnou silnici, která v době zimní až do pozdního jara nepřístupná jsouc paprskům slunečním, pokryta byla trvale ledem i v době, kdy v širokém okolí dávno cesty úplně suché byly. Vysoká příkrost stoupání zvýšovala nebezpečí jízdy jak dovrchu, tak hlavně s kopce. V tom právě místě v roce 1905 zahynul cestář Josef Kresta čís. 66. Jeda s kopce s nákladem kamene a v obavě, že by snad potah kravský nedosti bezpečným byl, vypřáhl jej, a vlastnoručně řídil zabrzděný povoz z kopce. Nešťastnou náhodou uvolnilo se u vozu kolo a vyběhnouvši ven, trhl vůz prudce na stranu, a nešťastný cestář, mrštěn jsa náhlou sílou, byl ihned mrtev.

Školství a náboženství

Obecní zastupitelstvo zahájilo akci o vyškolení z obce Trnávky a zřízení vlastní školy v obci, což však všemi úřady, místní školní radou v Trnávce počínaje a ministerstvem školství konče, bylo zamítnuto. Podobná akce projednávána byla bezvýsledně již v roce 1907.

Obecnou školu v Trnávce ve školním roce 1921 až 22 navštěvovalo 89 žáků z Kateřinic. Letošním školním rokem počínaje, zrušená byla úleva žáků v návštěvě školy sestávající v tom, že v poslední dva školní roky docházeli žáci do školy pouze po dobu šesti zimních měsíců.

Příslušníci církve československé zvolili sobě radu starších pro obvod Kateřinic a Trnávky a zavedeno pravidelné konání bohoslužeb v měsíčních obdobích v budově školní. Zároveň zavedeno vyučování náboženství vyznání československého ve škole.

Počasí a úroda

Následkem suchšího počasí tohoto léta panujícího, byla úroda polní dobrá. Pozdní deště způsobily, že bramborů, kterých očekávala se malá sklizeň, byla opravdová nadúroda. Sklepy nepostačily pojmout sklizeň. Prodávalo se doma na místě 100 kg za 16 až 20 Kč. Kromě toho velká část skrmena byla dojnícemi. Dobývání bramborů stěžovalo deštivé počasí, které v druhé polovici měsíce září a v říjnu panovalo. Tím též znesnadňována práce podzimních osevů, hlavně na pozemcích neodvodněných.

V pracích odvodňovacích vodní družstvo čile pokračuje.

Daně

V tomto roce předepsaná byla občanům vlastnícím jakýkoliv majetek na jejich přiznání z 1920 daň z majetku a přírůstku na majetku, aby zdaněn byl ideální rozdíl hodnoty majetku mezi prvním lednem 1919 a prvním březnem 1919. Výše této daně pro obvod naši obce obnášela 165.691 Kč. Značná část poplatníků podala proti neuměrnému výměru této daně protest.

Celková povinost veškerých daní předepsaná poplatníkům obce Kateřinic pro tento rok obnášela:

dane1922

Obecní přirážky vybírány byly ve výši 194 % k daní domočinžovní, a 965 % ke všem ostatním přímým daním, vyjma daň z příjmu.

Čistý katastrální výnos pozemků vypočten na 7.826 Kč 28 h.

 

...vybráno z kroniky obce.
 

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze