Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Ukliďme Kateřinice 2023

V sobotu 15.4.2023 se v naší obci po čtyřleté pauze způsobené vlivem pandemie i nepřízně počasí konala akce s názvem Ukliďme Kateřinice, která proběhla v rámci projektu Ukliďme Česko, což je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky.

Jejím hlavním cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Úklidu Kateřinic se zúčastnilo celkem 32 dobrovolníků všech věkových kategorií – od předškoláků až po seniory. Drtivá většina z nich se řadí mezi občany obce. V místě srazu, jímž bylo prostranství před obecním úřadem, si dobrovolníci vyzvedli pytle na odpadky a pracovní rukavice. Vybaveni byli rozděleni do skupin podle místa, kam se vydají uklízet. Pokryta tak byla v podstatě celá obec okolo hlavní silnice. Menší skupinky se vydaly směrem na Trnávku, větší skupina pak směrem na Příbor (Kamenný). Právě zde bylo nalezeno nejvíce odpadu včetně starých pneumatik, lahví od alkoholu, drátů a podobně. Dobrovolníci samozřejmě nenosili plné pytle zpět na místo srazu, ale nechávali je na dostupných místech v oblasti, kde uklízeli. Dané místo nahlásili pořadateli, který pytle vyzvedl a dopravil do sběrného dvora v obci. Celkem bylo sesbíráno asi 800 kg odpadu. Po návratu do místa srazu na dobrovolníky čekalo malé občerstvení.

Všem dobrovolníkům děkujeme za účast. Celá akce se vydařila a doufáme, že akce podobného rázu se budou konat pravidelně, jelikož osvěta v oblasti třídění odpadu je důležitá. Mimo to se jedná i o skvělou příležitost k setkání občanů a navazování nových mezilidských vztahů.

 

Za Výbor životního prostředí
Marek Skopal

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze