Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Výzva: Návrh územní studie krajiny

Městský úřad Kopřivnice pořizuje pro svůj správní obvod, tedy pro území zahrnující města Kopřivnice, Příbor, Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava, územní studii krajiny.

Jedná se o dokument zabývající se krajinou jako celkem, jejímž cílem je vytvořit podklad pro řešení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, pro doplnění územně analytických podkladů, pro činnost dotčených orgánů, a zejména stanovit cílovou vizi krajiny s ohledem na její uživatele a jejich potřeby, tedy vytvořit vyvážený dokument syntetizující poznání o krajině na základě víceoborového přístupu.

Územní studie krajiny má dvě části – analytickou (doplňující průzkumy a rozbory) a návrhovou. Každý k nim může uplatnit své podněty na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice až do poloviny září 2018.

Své podněty můžete podat na Městský úřad Kopivnice odbor územního plánování nebo na Obecní úřad Kateřinice.

dokument k nahlédnutí - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-plan-koprivnice&up=uzemni-studie-krajiny#usk

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze