Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Technickoekonomická vodohospodářská studie obce Kateřinice

studie

Obec Kateřinice pořídila projekt "Technickoekonomická vodohospodářská studie obce Kateřinice", který byl podpořen v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora návrhu řešení nákládání s vodami na území, příp. části území, obce".

 

Projekt byl zpracován:

Vodohospodářské služby

Ing. Martin Jaroš, Vřesina, Ve dvoře 14, 742 85.

Financováno z rozpočtu MSK, číslo smlouvy 01946/2022/ŽPZ, výše dotace celkem 190 500,-Kč

Celková cena díla 256.520,- Kč z toho dotační podpora MSK ve výši 190.500,- Kč

Dotace byla použita na pořízení studie koncepčně řešící odvádění a likvidaci splaškových odpadních a srážkových vod na území obce včetně posouzení hydrogeologických poměrů a technicko – ekonomického posouzení případných řešení, aby byla obec schopna navrhnout vhodná řešení.

Cílem studie bylo vytvoření komplexního podkladu pro budoucí rozhodnutí o optimální variantě řešení způsobu nakládání s odpadními a srážkovými vodami. Veškerá navržená řešení jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Logo MSK — Ostrava

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze