Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku "Komplexní služba nákládání s komunálními odpady pro obec Kateřinice" - Úřední deska - Obec Kateřinice