č.2/2020 - Rozpočtové opatření č. 9/2019 - Rozpočet obce a rozpočtová opatření obce - Obec Kateřinice