Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška - Doporučení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území..... - Úřední deska - Obec Kateřinice