č.72/2019 - Poskytnutí informace na základě zákona č.106/1999 Sb. - Odpověď č.2/2019 - Úřední deska - Obec Kateřinice