č.69/2018 - Usnesení z ustavujícího 1. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice - Úřední deska - Obec Kateřinice