č.59/2019 - Dražební vyhláška o elektronické dražbě - Úřední deska - Obec Kateřinice