č.47/2020 - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitových půdně ekologických jednotek - BPEJ- Státní pozemková fond - Úřední deska - Obec Kateřinice