č.4/2020 - Obecně závazná vyhláška obce Kateřinice č. 1/2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kateřinice - Úřední deska - Obec Kateřinice