č.11/2019 - Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi městem Příbor a obcí Kateřinice - Úřední deska - Obec Kateřinice