Uzavírka silnice č. I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace C115) - MÚK Příbor Západ - Ostatní - Obec Kateřinice