Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 4, SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech: - Hlášení rozhlasu - Obec Kateřinice