Nová služba Města Kopřivnice i v obci Kateřinice... Informace o aktivitě odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Kopřivnici, a to zřízení pozice "poradce pro pečující". Poradenství budou poskytovat pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví jako výkon přenesené působnosti - sociální práce, a to pro celé území obce s rozšířenou působností (ORP), tedy i v naší obci i k vám domů. - Hlášení rozhlasu - Obec Kateřinice