Informace Hasičského záchraného sboru MSK - Hlášení rozhlasu - Obec Kateřinice