Ministerstvo zeměsělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Vyhlášky státních orgánů - Obec Kateřinice