č.48/2018 - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Stará ves nad Ondřejnicí - Vyhlášky státních orgánů - Obec Kateřinice