č.37/2020 - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru....Umístění radiolokátoru - Vyhlášky státních orgánů - Obec Kateřinice