Výroční zpráva o poskytování informací Obce Kateřinice za rok 2016 - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Obec Kateřinice