Odpověď č. 4. - 2017 - Zpětný odběr a využití odpadů z obalů - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Obec Kateřinice