Odpověď č. 2. - 2017 - Třídění a nakládání s odpady - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Obec Kateřinice