č.71/2018 - Odpověď č.3/2018 - dotazník o kastračním programu koček - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Obec Kateřinice