č.56/2019 - Odpověď č.1/2019 - odhalování a medializace korupce. - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Obec Kateřinice