č.38/2018 - Odpověď č.2/2018 - Dluh vůči obce právnických osob - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Obec Kateřinice