OZV č.8/2003: Dodržování čistoty při chovu a držení psů - Obecně závazné vyhlášky - Obec Kateřinice