OZV č. 2/2011 o zabezpečení pořádku v obci - Obecně závazné vyhlášky - Obec Kateřinice