OZV č.1/2006 kterou se vyhlašuje závazná část "Územního plánu obce Kateřinice" - Obecně závazné vyhlášky - Obec Kateřinice