OZV č. 1/2005, kterou se zrušuje vyhláška o znaku a praporu obce - Obecně závazné vyhlášky - Obec Kateřinice