č.81/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Kateřinice č.1/2019 o místním poplatku ze psů - Obecně závazné vyhlášky - Obec Kateřinice