Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Formuláře a tiskopisy - Obec Kateřinice