Kateřinický TRAIL III.ročník - Klub zahrádkářů Kateřinice - Obec Kateřinice